อาจารย์ ดร.นิสากร แช่วัน เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณนักวิจัยจากรองนายกรัฐมนตรี

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน  อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) เข้ารับมอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ และแสดงความขอบคุณนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในเวทีนานาชาติ จากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานแถลงข่าว “ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” จัดขึ้น ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพมหานคร จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิชัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

การเข้ารับประกาศนียบัตรครั้งนี้สืบเนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน และรางวัลพิเศษ Special Award จากสาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานวิจัย เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมองค์ประกอบสารสกัดเปลือกผลกาแฟสำหรับการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง (Preparation of coffee cherry extract for cosmetic or cosmeceutical)” ในงาน “The 10th International Exhibition of Inventions (IEI 2018)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโดย สมาคมสิ่งประดิษฐ์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายในงานมีผลงานสิ่งประดิษฐ์จากนานาประเทศกว่า 40 ประเทศ จัดแสดงผลงานกว่า 4,000 ผลงาน ซึ่งผลงานวิจัยของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสากร แซ่วัน ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เป็นตัวแทนของประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมระดับนานาชาติในครั้งนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่

 |   |  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  |  1358 ครั้ง