ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ส่วนพัฒนานักศึกษา มฟล. จัดกิจกรรมอบรมผู้นำนักศึกษา Soft skills development for future transformation

ชมรมครูดอย มฟล. ออกค่ายครูดอยเติมฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านฟ้าไทยงาม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

นักศึกษาไอที คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ

นักศึกษา มฟล. รับรางวัลชมเชยการแข่งขันระดับประเทศ ประกวดแผนธุรกิจ “นมไทย-เดนมาร์ค 60 ปี สู่ความยั่งยืน My Brand Love ของคนไทย”

วิทย์สุขภาพ มฟล. เป็นเจ้าภาพ การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2

นักศึกษาไอที มฟล. รับรางวัล Best Oral Presentation Award จากการประชุม International Conference on Educational Research ครั้งที่ 12

นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมจุดเทียนรับขวัญน้องใหม่ สานสายใยแดง-ทอง

นักศึกษาใหม่ มฟล. ร่วมใจชิงธงสำนักวิชา หลอมรวมใจน้อง-พี่ เลือดสีแดง-ทอง

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และติดเข็มตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปี 2562

MFU Internship & Job Fair 2019

มฟล. จัดประเพณีน้องใหม่ขึ้นดอย ประจำปี 2562