นักศึกษาไอที คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ “ทีมเอนจี้จะขยี้ยูแหลกคึ” นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการประกวด “EGAT Animation Awards 2021” ภาคเหนือ จัดโดยคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ทองแพง และอาจารย์รัชชานนท์ นอบนพ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล นางสาวซานิต้า บุหงา นางสาวธัญชนก วงษ์ทิพย์ นางสาวปวิตรา เชาวะเจริญ และนางสาวบุหลัน เพ็ชร์ชระ 

ที่มา : สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

| ผู้เขียนข่าว Pornpisud Rusuporn | อ่านข่าวทั้งหมด 592 ครั้ง
สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศรางวัลนักศึกษา