นักศึกษารุ่นพี่ จัดกิจกรรมจุดเทียนรับขวัญน้องใหม่ สานสายใยแดง-ทอง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาสำนักวิชานวัตกรรมสังคมและสำนักวิชาศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรม “จุดเทียนส่องใจ สานสายใยแดง-ทอง” ประจำปีการศึกษา 2562 ในช่วงค่ำของวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชานีนาถ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมชิงธงสำนักวิชาในช่วงเช้าและบ่าย โดยทั้งสองกิจกรรมเป็นงานที่นักศึกษารุ่นพี่จัดให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งของโครงการกิจกรรมสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างพี่น้องเลือดแดง-ทอง อันเป็นสีประจำมหาวิทยาลัย ซึ่งในกิจกรรมจุดเทียนส่องใจ รุ่นพี่จะจุดเทียนขึ้นและจุดส่งต่อให้กับน้องๆ คล้ายแทนความหมายว่า “ขอให้วิชาความรู้ที่ได้จากสถาบันแห่งนี้ เปรียบเป็นแสงสว่าง ส่องนำทางให้น้องๆ ทุกคนได้ก้าวเดินไปสู่เส้นทางที่ดีงาม” จากนั้นรุ่นพี่จะทำการปลดป้ายเฟรชเชอร์และผูกข้อมือรับขวัญพร้อมกล่าวคำอวยพร โดยในงานสว่างไสวด้วยแสงเทียน เต็มไปด้วยบทเพลงอันอบอุ่น รอยยิ้ม และความประทับใจ

| ผู้เขียนข่าว Kukrit Polyiem | อ่านข่าวทั้งหมด 1831 ครั้ง
นักศึกษาส่วนพัฒนานักศึกษาองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา