ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดนิทรรศการ “จักรวาลพุทธศิลป์” ร่วมขบวนมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

ผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 จัดแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี และ อ.เฉลิมชัย ศิลปินแห่งชาติ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ

มฟล. ขอเชิญชมนิทรรศการ "พุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565" วันที่ 9 - 30 กันยายน 2566 ณ ชั้น 8 ICONSIAM กรุงเทพฯ

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. ขึ้นทะเบียนผู้เรียนรุ่นที่ 3 พร้อมทำการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ เน้นทฤษฎีและปฏิบัติแบบเข้มข้น หวังสร้างศิลปินมืออาชีพรุ่นต่อรุ่น

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. จัดสอบสัมภาษณ์คัดเลือกผู้เรียน รุ่นที่ 3 - อ.เฉลิมชัย คาดหวังสร้างศิลปินที่สร้างศิลปะอันทรงคุณค่า มากกว่าราคา

มฟล. จัดการสอบภาคปฏิบัติ คัดเลือกผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่นที่ 3 พ.ศ.2566

มฟล. เปิดนิทรรศการงานพุทธศิลป์สร้างสรรค์ ผลงานผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม รุ่น 2

ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ ผลงานผู้เรียน “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.” ณ ปฐมาคารนุสรณ์ (M-Square) เข้าชมฟรี ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 17.00 น.

เปิดรับสมัครผู้เรียน รุ่น 3 “หลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มฟล.” เรียนกับศิลปินชั้นครู โดยไม่เสียค่าเล่าเรียน

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รับทุนศึกษาดูงานศิลปกรรมยุโรป จาก พระเมธีวิชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

อธิการบดี มฟล. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "บูชาครู บูชาอดีต" โดย อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง ศิลปินเชียงราย-อาจารย์ประจำหลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล.

มฟล. จัด “ลานนา เฟสติวัล” ส่งเสริมนักศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม