ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2566 นายกสภา-กล่าวอวยพรปีใหม่ อธิการบดี-กล่าวขอบคุณพนักงานที่อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย

MFU RUN 2023 งานวิ่งในมหาวิทยาลัยที่สวยที่สุดในใจ ได้บุญ-ได้ใจ-ได้สุขภาพ

สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดกิจกรรม “มฟล. ปิ๊กบ้าน 2023” สุดอบอุ่น-ประทับใจ

มฟล.เชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมหารือแนะนำคณะผู้บริหาร-แนวทางการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาจังหวัดร่วมกัน

นายกสภามหาวิทยาลัย-อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

มฟล. จัดพิธีเปิดอาคารวันชัย ศิริชนะ (AD) และ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)

นักศึกษาใหม่ มฟล. ร่วมใจชิงธงสำนักวิชา หลอมรวมใจน้อง-พี่ เลือดสีแดง-ทอง

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปี 2562

มฟล. ร่วมประชาชนจิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ