สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. จัดกิจกรรม “มฟล. ปิ๊กบ้าน 2023” สุดอบอุ่น-ประทับใจ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) และ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรม มฟล. ปิ๊กบ้าน (MFU Home Coming 2023) เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานดาว มฟล. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีนักศึกษาเก่าจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมกิจกรรมอย่างอบอุ่น โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวต้อนรับ นายสธน เหล่ารุ่งโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวรายงาน ในงานนี้มีคณะผู้บริหาร คณาจาย์ นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน พนักงาน สมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. และแขกพิเศษจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมงาน

      โดยกิจกรรมในช่วงกลางวันเป็นการนำชมสถานที่ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เช่น บ้านพักรับรองอธิการบดี ห้อง M for U ห้อง Food Innopolis ห้องโดยสารเครื่องบินจำลอง วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง หอประวัติ สวนพฤกษศาสตร์ และศูนย์กีฬา เป็นต้น ในช่วงค่ำมีกิจกรรม MFU Fest & Fun 2023 ที่ลานเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมช้อป ชม ชิม และร่วมการละเล่นต่าง ๆ จากนั้นศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมและพบปะกันที่บริเวณลานดาว มีการแสดงจากวงดนตรีมหาวิทยาลัย การแจกของรางวัล การแสดงของนักศึกษา เช่น ชมรมผู้นำเชียร์และแม่ฟ้าคฑากร สำนักวิชาจีนวิทยา ชมรม Dancing & Acting Club และการแสดงจากแขกพิเศษโดยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปิดท้ายงานด้วยคอนเสิร์ตจากวง Season Five สร้างความประทับใจให้แก่นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้เข้าร่วมงานทุกคน

    ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดี กล่าวต้อนรับว่า ในนามของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสเปิดโอกาสต้อนรับศิษยืเก่ากลับสู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง

    “ในฐานะที่เป็นพนักงานรุ่นแรก ก็ถือว่าได้ใช้โอกาสนี้พบปะกับนักศึกษาเก่าทุกคน บางคนอาจเคยได้เป็นอาจารย์ที่สอน หรือได้เคยพบเจอในกิจกรรมต่าง ๆ ในโอกาสนี้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงก้าวมาถึงปีที่ 25 พวกเราตั้งแต่รุ่นแรก ๆ ถือว่าท่านที่เป็นรุ่นแรก ๆ เป็นรุ่นที่มีความกล้า กล้าที่จะร่วมสู้ร่วมไปกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันนี้เมื่อได้กลับมาเห็นตั้งแต่อุโมงค์ต้นไม้ถนนทางเข้า ได้กลับมาเห็นความเจริญเติบโตในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ก็หวังว่าทุกคนจะภาคภูมิใจในความเป็นลูกแม่ฟ้าหลวงอกีครั้งหนึ่ง ขอต้อนรับกลับสู่บ้านของเรา Welcome home everyone” อธิการบดี มฟล. กล่าว

     นายสธน เหล่ารุ่งโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า สมาคมนักศึกษาเก่ามีพันธกิจสำคัญในการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และคราจารย์ เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันในสถาบันให้คงอยู่สืบไป

      “สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมลูกแม่ฟ้ากลับหอ เด็ก มฟล.ปิ๊กบ้าน หรือ MFU home coming 2023 ขึ้น โดยในปี 2566 นี้เป็นโอกาสสำคัญในการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงอีกด้วย จวบจนปัจจุบันมีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาไปมากกว่า 38,000 คน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก และในวันนี้เราได้มีโอกาสกลับมายังรั้วแดง-ทองแห่งนี้ ได้พบปะเพื่อนฝูง คณาจารย์ ได้กลับมาตามหาความทรงจำเมื่อครั้งยังศึกษาอยู่ ที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษาทุกคน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่มีความหมายได้เกิดการเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ชีวิตในหลากหลายด้าน เชื่อว่าการกลับบ้านครั้งนี้ของพวกเราศิษย์เก่าทุกคนในโอกาสครบรอบ 25 ปี มฟล. จะทำให้เกิดความรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความคิดถึง ความประทับใจ และเกิดสายสัมพันธ์แดง-ทอง ที่เชื่อมใจของศิษย์เก่าทุกคนตลอดไป” นายกสมาคมนักศึกษาเก่า มฟล. กล่าว

     ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธานกล่าวเปิดงานว่า ขอขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่จัดงานในวันนี้ รวมทั้งขอบคุณสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่กรุณาเดินทางมาร่วมงานในวันนี้อย่างอบอุ่น

      “งาน มฟล. ปิ๊กบ้านนั้น เป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจของพวกเราทุกคนที่อยากจะกลับมาพบปะกันทุก ๆ 5 ปี และจะเป็นการพบปะกันที่มีแต่ความสุข มีเล่าเรื่องราวเก่า ๆ และเรื่องใหม่ ๆ ที่เราได้พบปะมาแลกเปลี่ยนสู่กันฟัง ในวันนี้ก่อนเข้างานก็ได้พบกับศิษย์เก่ามากมาย ทุกคนได้เล่าถึงความหลังว่าถึงวันที่เราเคยอยู่ที่นี่”

       “มฟล. เกิดเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541 เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2542 และเราก็เดินทางเดินทางมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้เมื่อปี 2542 วันนั้นผมจำถึงความยากลำบากและความรู้สึกที่ว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเกิดใหม่ ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ไปที่ไหนคนก็ถามว่าอยู่ที่ไหน เพราะฉะนั้นความรู้สึกของน้อยเนื้อต่ำใจ ความรู้สึกว่าเป็นมหาวิทยาลัยใหม่ เป็นมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เทียบเท่าที่อื่น ยังมีอยู่ในใจของนักศึกษารุ่นนั้นในขณะนั้น แต่ก็ต้องชื่นชมว่านักศึกษาของแม่ฟ้าหลวงในรุ่นแรก ๆ ปี 42 43 44 45 46 ในช่วง 10 ปีแรกของมหาวิทยาลัย อยู่กันด้วยความมุ่งมั่นศรัทธาและตั้งใจที่จะอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แล้วก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ตั้งใจที่จะทำให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียง ตั้งใจที่จะยึดมหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นจุดส่วนรวมในจิตใจของพวกเขาทั้งหลาย”

     “วันนี้ความรู้สึกที่พวกเรามีอยู่ในตอนแรตั้งมหาวิทยาลัยในช่วง 10 ปีแรก ก็หวนกลับมา วันนี้เราได้มานั่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน หลายคนที่มาในวันนี้ก็มาด้วยความหวังว่าอยากจะพบปะกับเพื่อนฝูงและครูอาจารย์ หลายคนเจอกันแล้วก็ดีอกดีใจ ได้รำลึกถึงความหลัง ได้แลกเปลี่ยนกันว่าใครอยู่ที่ไหนทำอะไ รและตั้งใจที่จะได้พบปะกับนักศึกษาใหม่ของเราด้วย จะได้รู้จักมักคุ้นและช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไป”

     “สปิริตของลูกแม่ฟ้าหลวงก็คือการเกื้อกูลช่วยเหลือ เป็นพี่เป็นน้องกันตลอดไป ไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแล้วทุกคนเป็นพี่น้องกันหมด และเป็นพี่น้องตลอดชีวิต เป็นพี่น้องกันตลอดไป เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในวันข้างหน้า”

       “ในฐานะของคนที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยมาจนถึงวันนี้ มีโอกาสมายืนอยู่ที่นี่ ในวันที่เฉลิมฉลอง 25 ปีนั้นมีความยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่ง พวกเราที่จบจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงแห่งนี้มีความสุข มีความก้าวหน้า และมีชีวิตที่ดี และอยากใช้คำว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็เดินมาความเพียรพยายามอย่างมากที่จะทำให้เติบโต และสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในเรื่องของการปลูกป่า...สร้างคน”

       “คำว่าสร้างคนนี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยึดถือมาโดยตลอด ก็คือการสร้างคนดี สร้างคนมีความรู้ สร้างคนมีคุณธรรม วันนี้ผมเชื่อว่าเจตนารมณ์ของการสร้างคนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้บรรลุผล และดีใจที่มีวันนี้เกิดขึ้น สำหรับงาน มฟล. ปิ๊กบ้าน 25 ปีแม่ฟ้าหลวง ม่วนอ๊กม่วนใจ๋ ขอให้ทุกคนมีความสุขกันถ้วนหน้า และในโอกาสจะขึ้นปีใหม่ในเร็ว ๆ นี้ ก็ขออวยพรให้ทุกคนที่อยู่ใต้พระบารมีสมเด็จย่า ได้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน ขอให้มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป” นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าว

.

ขอบคุณ ภาพส่วนหนึ่งจาก Facebook: MFU ALUMNI

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม Facebook: MFU Today

.

 |   |  25 ปี แห่งการสถาปนา อธิการบดีผู้ก่อตั้ง อธิการบดี นักศึกษาเก่า  |  113 ครั้ง