ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.จัดโครงการอบรม เรื่อง ‘พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และการควบคุมดูแลสัตว์ในงานทางวิทยาศาสตร์’

25 ปี มฟล.ชูวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน เปิดงานวิชาการ MFU INNOVATION DAY 2023 เร่งพัฒนาคนรับเศรษฐกิจ-สังคม

มฟล. คว้ารางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2023 ปลื้มรับรางวัล 3 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จด้านการวิจัยและนวัตกรรม

มฟล.จัดเวิร์คชอปการประเมินROIและSROIผลกระทบทางสังคมจากโครงการวิจัย’

มฟล.จัดอบรม ‘ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ’

มฟล. หารือระบบจ่ายเงินนักวิจัยผ่านธนาคาร UOB ด้วยระบบบัญชีเสมือน (Virtual Account System - VAS)

มฟล. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ หวังสร้างมาตรฐานการวิจัยระดับสากล

มฟล. ตัวแทนภาคเหนือจัดแสดงผลงาน “มหกรรมทุนทางวัฒนธรรมฟื้นใจเมือง : จากงานวิจัยสู่ การพัฒนาพื้นที่”

มฟล.คว้า Bronze Award ใน Thailand Research Expo 2022 จากผลงาน Sustainable Coffee for Life

อธิการบดี มฟล. ร่วมเสวนา Platinum Award Talk ภายในงานแถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022 )”

มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร บพข. เข้าเยี่ยมชมเพื่อประเมินโครงการ “อุตสาหกรรมการผลิตยาและสมุนไพรให้เป็นอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ”

มฟล. ร่วม 7 มหาวิทยาลัย MOU กรมวิทยาศาสตร์บริการ ว่าด้วยการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (NQI) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ : ภาคเหนือตอนบน