ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. ต้อนรับสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เชียงราย หารือการดำเนินงาน Chiang Rai Wellness City เยี่ยมชมนิทรรศการ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

มฟล. จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และกิจกรรม Mini Open House MFU Wellness Center

มฟล.ร่วมจังหวัดเชียงราย ประกาศขับเคลื่อน ‘เชียงรายเมืองสุขภาพ (Chiang Rai Wellness City)’

มฟล. ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการ CHIANG RAI WELLNESS CITY เชียงรายเมืองแห่งสุขภาพ

MFU Wellness Center ร่วมกับ ฟูจิฟิล์ม นำนวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาออกหน่วยตรวจคัดกรองบนพื้นที่ห่างไกล

MFU Wellness Center จับมือ ฟูจิฟิล์ม ออกหน่วยตรวจคัดกรองวัณโรคเชิงรุกในพื้นที่ห่างไกล 

มฟล. เตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Upskill ให้กับนักศึกษาสร้างความมั่นใจกลับเข้าชั้นเรียน

ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ MFU Wellness Center จัดทำคลิป “ศิลปะบำบัด” ให้แก่ผู้ป่วยในหอผู้ป่วยรวม รพ.ศูนย์การแพทย์ มฟล. ลดความตึงเครียดของผู้ป่วยที่ต้องกักตัว

มฟล. ผนึกกำลังภาคีร่วมรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พื้นที่จังหวัดเชียงราย

มฟล. ส่งเสริมสุขภาพดีให้พนักงานด้วยโครงการ “สลัด (ไข)มัน ป้องกัน NCDs”

Wellness Center อบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง(NCDs) ชุมชนแม่ข้าวต้ม จ.เชียงราย

ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรฯ มฟล. จัดโครงการตรวจสุขภาพพระสงฆ์ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค