ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. คว้า 2 รางวัล จากการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

มฟล. เปิดบ้านต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ม.ค. 67

มฟล. เปิดมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2023 สุดคึกคัก พร้อมเชิญ ‘ณัฐณรา’ เจ้าของบทประพันธ์ ‘มาตาลดา’ พบปะแฟนนิยาย-ละคร

ขอเชิญพบกับ “ณัฐณรา” นักเขียนนวนิยายสู่ละครดัง "มาตาลดา" วันที่ 30 ต.ค. นี้ เวลา 16.00 น. ในมหกรรมหนังสือ MFU Book Fair 2023 ระหว่างวันที่ 30 ต.ค. – 3 พ.ย. 66 ณ อาคาร E4

ห้องสมุด จัดกิจกรรมอิ่มนาน..อ่านยาว Special Night แจกของว่าง-เครื่องดื่ม ให้กำลังใจนักศึกษาอ่านหนังสือเตรียมสอบกลางภาค

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มฟล. ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015

มฟล. เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 14

ห้องสมุด มฟล. แจกกำลังใจ ‘ปังปัง’ ให้นักศึกษาช่วงสอบ ในกิจกรรม อิ่มนาน...อ่านยาว Special Night

ห้องสมุด มฟล. จัดกิจกรรม ‘อิ่มนาน...อ่านยาว’ ให้กำลังใจนักศึกษาช่วงอ่านหนังสือสอบ พร้อมขยายเวลาให้บริการ

อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

ห้องสมุด มฟล. ขอเชิญร่วมสนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มแก่นักศึกษา ในกิจกรรม “อิ่มนาน...อ่านยาว” ช่วงสอบกลางภาค

ห้องสมุด มฟล. จัดกิจกรรม อิ่มนาน ยาวยาว แจกของว่างให้กำลังใจ นศ. อ่านหนังสือ พร้อมขยายเวลาให้บริการช่วงสอบปลายภาค