ห้องสมุด จัดกิจกรรมอิ่มนาน..อ่านยาว Special Night แจกของว่างช่วงสอบทุกคืน

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

    ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา หรือ ห้องสมุด มฟล. จัดกิจกรรมอิ่มนาน..อ่านยาว ซึ่งเป็นกิจกรรมแจกอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรีในช่วงสอบ เพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาที่อ่านหนังสือและเตรียมสอบปลายภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2566 ณ Happy Corner บริเวณ Living & Learning Zone ด้านหน้าห้องสมุด

    และในวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ เป็นกิจกรรม Special Night เริ่มในเวลา 18.30 น. โดยมี นางดาวนภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา กล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟฯ อาจารย์ Flavie Lepoutre รักษาการแทนหัวหน้าโครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศสฯ คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย และเจ้าของร้าน One Tea At A Time เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ใหญ่ใจดี กล่าวให้กำลังใจนักศึกษาที่มาใช้บริการอ่านหนังสือที่ห้องสมุด รวมถึง M-Learning Space

    โดยในค่ำนี้ได้รับการสนับสนุนของว่างจาก มูลนิธิ 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์, โครงการจัดตั้งหน่วยความร่วมมือทางวิชาการฝรั่งเศส-อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยอาจารย์ฟลาวีพร้อมทีมได้นำโยกิรต์เค้กและฟรุตสลัดมาร่วมแจก, สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยอาจารย์ปิยาภรณ์พร้อมทีม นำชา-กาแฟเย็น ลูกอมชา เจลลี่ชา จากแหล่งชาชื่อดังของเชียงราย ปางขอน-พญาไพร มาร่วมสมทบ และยังมีน้ำมะตูม จากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และผู้ใหญ่ใจดีนำของว่างร่วมจากจากร้าน One Tea At A Time นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยอธิการบดี, สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์, อาจารย์ ดร.พัชราภรณ์ พรรณวงค์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     ทั้งนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน หน่วยงาน หรือนักศึกษาเก่าท่านใด ที่ต้องการร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ทั้งของว่างหรือทุนทรัพย์ในการจัดหาของว่าง สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ คุณวิภาดา ดวงคิด โทร. 053916345 หรืออีเมล wipada.dua@mfu.ac.th

     ในช่วงสอบปลายภาคนี้ ห้องสมุดขยายเวลาเปิดให้บริการ หว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 16 พฤษภาคม 2567 ในพื้นที่ห้องสมุด วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-22.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10:0 0- 20.00 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00 - 18.00 น. และบริเวณ Living and learning zone และ M-Learning space เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง

  • 80 ครั้ง
  • #ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา #สถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง #ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี