ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล.จัดประชุมเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสมุนไพร

มฟล. จัดการประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ด้วยกลไก University Holding Company

มฟล. รับมอบโล่เกียรติยศรางวัลชนะเลิศ "Best of the Best" ประเภท "อยู่ดี" ระดับประเทศ โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

25 ปี มฟล.ชูวิสัยทัศน์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นอยู่ที่ดีและอนาคตที่ยั่งยืน เปิดงานวิชาการ MFU INNOVATION DAY 2023 เร่งพัฒนาคนรับเศรษฐกิจ-สังคม

อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. จัดทำแผนพัฒนารองรับแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยแนวคิด BCG Economy ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและความงาม

มฟล. ร่วมลงนามพัฒนานักศึกษาสู่ Startup กับบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเมตาเวิร์ส (Metaverse)

มฟล.- ธนาคารออมสิน จับมือจัดกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2566

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

มฟล. ลงพื้นที่สำรวจผู้ร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลาง-ย่อม โดยนำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

มฟล. จัดกิจกรรม MFU Innovation Day 2022 ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2565 

MFU Innovation Day 2022 จัด Workshop ปรุงน้ำหอม-เทียนหอม-ปรึกษาธุรกิจ SME มีผู้สนใจเข้าร่วมล้นหลาม

มฟล.เปิดโรงงานต้นแบบเครื่องสำอาง