ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


นายกสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวแสดงความยินดีแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมวันครอบครัว มฟล. ประจำปี 2566 นายกสภา-กล่าวอวยพรปีใหม่ อธิการบดี-กล่าวขอบคุณพนักงานที่อุทิศตนเพื่อมหาวิทยาลัย

มฟล. จัดพิธีไหว้ครู นายกสภา-อธิการบดีเจิมหน้าผากรับเป็นลูกศิษย์ พร้อมให้โอวาทนักศึกษาใหม่

มฟล. จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี และสถาปนาอธิการบดี

อธิการบดี มฟล. รับมอบภาพจากคุณช่วง มูลพินิจ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์(จิตรกรรม) ประจำปี 2556

มฟล. เข้าเยี่ยมคารวะ เอกอัครราชทูตภูฏานประจำประเทศไทย หารือแลกเปลี่ยนอาจารย์ จัดหลักสูตรระยะสั้นพยาบาล

นายกสภามหาวิทยาลัย-อธิการบดี มฟล. ให้การต้อนรับคณะผู้ประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx200 รุ่นที่ 10

หลักสูตรพุทธศิลปกรรม มฟล. รับทุนศึกษาดูงานศิลปกรรมยุโรป จาก พระเมธีวิชิโรดม (ว.วชิรเมธี)

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565