ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


พิธีทำบุญสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. ประจำปี 2567 ครบรอบ 12 ปี

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดประชุมวิชาการ ฉลองครบรอบ 12 ปี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง การเกิดโรคมะเร็ง พระราชทานแก่สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

DSS มฟล. นำงานวิจัยช่วยเหลือผู้พิการ ร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ประจำปี 2566

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล.จัดกิจกรรม Open House Med MFU 2023 เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์แม่ฟ้าหลวง 2566

มฟล. จัดทำบุญอาจารย์ใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2565 นักศึกษา 3 สำนักวิชาร่วมแสดงออกถึงความเคารพและไว้อาลัย

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มฟล. สร้างความร่วมมือด้านการแพทย์กับ 3 มหาวิทยาลัย-สถาบันทางการแพทย์ชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น

พิธีมอบเสื้อกาวน์นักศึกษาแพทย์ มฟล. รุ่นที่ 8 พร้อมก้าวสู่การศึกษาชั้นคลินิก-ดูแลรักษาผู้ป่วยจริง

มฟล. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานในจังหวัดเชียงราย

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Immuno Oncology พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ มฟล. เป็นวันที่สอง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเปิดอาคารสำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่อง Immuno Oncology พระราชทานแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการแพทย์ มฟล.