ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญนักการศึกษาเข้าร่วม SoTL8 : THE NEXT NORMAL OF EDUCATION ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ เข้ารับรางวัล "ศิริราชเชิดชูเกียรติ"

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น รางวัล อาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ขอเชิญนักศึกษาปัจุบันและนักศึกษาเก่าร่วมงาน MFU Internship & Job Fair 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

นักศึกษามัลติมีเดียคว้ารางวัลชมเชย ประกวดหนังสั้น "มาเหนือ" ผลงานหนึ่งเดียวรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชันสองมิติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มฟล. รับรางวัลเพชรพระนคร สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลการวิจัยเด่น รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์