ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนทรัพย์และมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา มฟล. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถบริจาคได้ตามช่องทาง ดังนี้

  • เงินสด บริจาคได้ที่ ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) มฟล.
  • เช็คสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)
  • โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” เลขบัญชี 672-0-30196-6


ส่งหลักฐานการโอนไปยังฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา พร้อมแจ้งที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จและจัดส่งใบเสร็จ สามารถจัดส่งได้ทางอีเมล scholarship.sdad@mfu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-916-186 ถึง 7 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธี ครบรอบ 24 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

 |   |  ส่วนพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา  |  783 ครั้ง