เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ เชิญร่วมงาน QSIF 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัย 4 สถาบัน ด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ ประกอบด้วย สำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) กำหนดจัดงาน “The 1st Quad Student International Forum (QSIF 2022) for International Development, International Relations and Political Science: Global Transformation and Challenges for the Future 5Ps (People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership)” โดยสำนักวิชานวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.ณ ห้องคำหมอกหลวง ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การปฐกถาพิเศษโดย Professor Dr. Charles David Crumption จาก Institute for Governmental Services and Research, University of Maryland สหรัฐอเมริกา การเสวนาของนักวิชาการและการนำเสนอผลงานของนักศึกษา ในหัวข้อ “Global Transformation and Challenges for the Future 5Ps (People, Prosperity, Planet, Peace and Partnership)” จากเครือข่ายมหาวิทยาลัย 4 สถาบันด้านการพัฒนาระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรัฐศาสตร์ 

 |   |  สำนักวิชานวัตกรรมสังคม  |  398 ครั้ง