ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


อาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023

อาจารย์ มฟล. รับรางวัล “คนดีศรีเชียงราย ประจำปี 2566 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขาการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

มฟล.จัดโครงการ International Agro-Industry Short Course Program ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม- 4 สิงหาคม 2566

มฟล. ให้การต้อนรับอาจารย์จาก School of Food and Nutritional Science, University of Shizuoka ประเทศญี่ปุ่น หารือการทำงานร่วมกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

สนว.อุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022

คณาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

อธิการบดีมอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์ที่ผ่านการประเมินระดับคุณภาพมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (MFUPSF)

มฟล.คว้า Bronze Award ใน Thailand Research Expo 2022 จากผลงาน Sustainable Coffee for Life

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022

มฟล. จับมือ CPF พัฒนางานวิจัย-ผลิตบัณฑิตตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน สร้างโอกาสในการแข่งขันระดับสากล

MFii และ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มฟล. ร่วมกับ มูลนิธิวัฒนเสรี จัดอบรมแปรรูปเชอร์รี่ดอยให้แก่กลุ่มสตรีบ้านแม่มอญ

มฟล. จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นลูกศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2563