สนว.อุตสาหกรรมเกษตร จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022 ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) 

การประชุมวิชาการนานาชาติ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานมากกว่า 100 ผลงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส อาเจนตินา ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บราซิล โอมาน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน การจัดการประชุมวิชาการดังกล่าวนี้ เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักวิจัยจากประเทศต่างๆ เพื่อสร้างความร่วมมือในการทำงานวิจัยทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร่วมกันในอนาคต

ชมประมวลภาพได้ที่นี่

 |   |  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  |  85 ครั้ง