ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


มฟล. ร่วมสืบสานประเพณีไทย ส่งขบวนร่วมงาน “ลอยกระทงเทศบาลเชียงราย” ประจำปี 2566

มฟล. จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญและงานเลี้ยงขันโตก ส่งเสริมนักศึกษาใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา

รื่นเริงยี่เป็ง มฟล. สืบสานประเพณีลอยกระทง

มฟล. จัดการแสดงวัฒนธรรมจีน ชุด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” ครั้งที่ 2

มฟล. จัดพิธีสู่ขวัญแบบล้านนา ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ปี 2562

มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2562

มฟล. ร่วมกับ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เชิญชมนิทรรศการศิลปะ 'เปิดบ้านพุทธศิลป์' ครั้งที่2

มฟล. ชวนนักศึกษาต่างชาติเรียนรู้วัฒนธรรมไทย ก่อนเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์

มฟล. จัดงานวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2561 สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน

น้องใหม่ มฟล. ร่วมประเพณีอุ้มพระขึ้นดอย ประจำปี 2561

มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดดนตรีในสวนเข้าบรรยากาศเดือนแห่งความรัก