มฟล. จัดพิธีถวายเทียนพรรษาและเวียนเทียน เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัด พิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน และพิธีเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน นักศึกษา และประชาชนใกล้เคียงเข้าร่วม ซึ่งได้จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเอาไว้ โดยพิธีเริ่มจากขบวนแห่เทียนพรรษารอบวิหาร  จากนั้นเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา การถวายเทียนและผ้าอาบน้ำฝน ต่อด้วยธรรมะบรรยายโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในเรื่อง “ปัญญา”  และปฏิบัติธรรมร่วมกัน ปิดท้ายด้วยพิธีเวียนเทียนรอบวิหารพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นอันเสร็จพิธี

 |   |  ศิลปวัฒนธรรม