ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ส่วนจัดหางาน มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพยุคใหม่ด้วย AI

มฟล. จัด MFU Job Fair x CWIE DAY 2023 ผู้ประกอบการสนใจรับนักศึกษาเข้าทำงานร่วมออกบูธกว่า 70 แห่ง

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดงาน MFU CWIE DAY 2023 พร้อมประกวดผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ประจำปี 2566

ส่วนจัดหางาน มฟล. จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและการสัมภาษณ์งาน เพื่อเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกปฏิบัติงาน

มฟล. จัดการบรรยาย รับมือกับความกดดัน ช่วยนักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนฝึกงาน

มฟล. ร่วมลงนามพัฒนานักศึกษาสู่ Startup กับบริษัท อิมเมจ เอนจิน จำกัด เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคเมตาเวิร์ส (Metaverse)

อธิการบดี มอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ส่งเสริมหน่วยงานภายในสร้างนวัตกรรม

มฟล. จัด MFU Internship and Job Fair 2022 ผู้ประกอบการเชื่อมั่นนักศึกษา มฟล. พร้อมฝึกงาน-ทำงานตอบโจทย์

ขอเชิญนักศึกษาปัจุบันและนักศึกษาเก่าร่วมงาน MFU Internship & Job Fair 2022

ส่วนจัดหางานฯ จัดกิจกรรม Work-Life Digital ฟังประสบการณ์การทำงานยุคใหม่ ปรับหัวใจให้เป็นดิจิทัล

มฟล. รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 2565

มฟล. รับ 2 รางวัลชนะเลิศ จากการประกวด รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน 2565