ส่วนจัดหางาน มฟล. จัดกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพยุคใหม่ด้วย AI

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม "เตรียมพร้อมสู่โลกอาชีพยุคใหม่ด้วย AI" (Ready for the New-Age Career with AI) เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในรายวิชาสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อหวังเป็นแนวทางในการ Upskill-Reskill ก่อนออกไปฝึกปฏิบัติงานและสำเร็จการศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มฟล. เป็นวิทยากร จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4)  มีนักศึกษาให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไซต์มากกว่า 300 คน ทั้งนักศึกษาเตรียมฝึกปฏิบัติงานและนักศึกษาที่สนใจการทำงานด้วย Gen AI ซึ่งเป็นทักษะการทำงานในยุคใหม่ที่หลายคนให้ความสนใจว่าจะประยุกต์ใช้ Gen AI เพื่อช่วยในการเรียนหรือการทำงานได้อย่างไร

.

คลิก ชมภาพเพิ่มเติม

 

  • 91 ครั้ง
  • #ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา