ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


อาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2023

มฟล.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 Onsite ในรอบ 2 ปี ได้รับความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 15,000 คน

กลุ่มวิจัย CEWT มฟล. เข้ารับรางวัล "ค่าของแผ่นดิน" ด้านการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเภทหน่วยงาน)

มฟล. จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ และ ศาตราจารย์พิเศษ

มฟล. จัด PACCON 2023 เวทีพบปะนักเคมี พร้อมรับฟังบรรยายจากผู้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมีประจำปี 2021 Prof. Dr. David W.C. MacMillan

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จับมือ บ.ไทยออยล์ ร่วมพัฒนาหลักสูตรพร้อมจัดกิจกรรม “Thaioil Scholarship & Internship"

คณาจารย์ มฟล. ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำระดับโลก “World’s Top 2% Scientists” ประจำปี 2022

มฟล.คว้า Bronze Award ใน Thailand Research Expo 2022 จากผลงาน Sustainable Coffee for Life

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เตรียมจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON 2023 ภายใต้หัวข้อ “Chemical Diversity Towards Sustainable Development Goals” 

มฟล. จับมือ บจก.นีโอ แฟคทอรี่ MOA ร่วมมือผลิตบัณฑิตและร่วมวิจัยนวัตกรรม ตอบโจทย์ความต้องการเวทีโลก

ผศ. ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง นักวิจัยสตรีท่านแรกของ มฟล. ที่ได้รับทุนวิจัย “ลอรีอัลประเทศไทย เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2564

มฟล. ตั้งจุดรับหน้ากากอนมัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย