ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญร่วมอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (หลักสูตร 5 องค์ประกอบ) รุ่นที่ 1/2566

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

ทีมวิจัยในชั้นเรียน มฟล. คว้ารางวัล “ชนะเลิศ และ Popular Vote” ในงานประชุม SOTL8

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ MLii : MFU Learning Innovation Institute (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

นักศึกษาสำนักวิชาศิลปศาสตร์คว้ารางวัลการอ่านข่าวภาษา Bahasa Indonesia ในงาน UM iFest 2022

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ รางวัล/ผลงานเด่น สำนักวิชาศิลปศาสตร์ รางวัล