ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มฟล. ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และ​พิธีแสดงความอาลัย

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. เปิดให้บริการตรวจฟ้น ถอน อุด ขูดหินปูน ฟรี! เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ บริการชุมชน สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์