มฟล. เปิดให้บริการตรวจฟ้น ถอน อุด ขูดหินปูน ฟรี! เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

 

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โครงการทันตกรรมบรมราชชนนี และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญประชาชนทั่วไป เข้ารับบริการตรวจฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 โดยเปิดรับบัตรคิวตั้งแต่ 7.00-11.30 น. ให้บริการตั้งแต่ 8.00-15.30 น. ณ คลินิกปฏิบัติการ สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 3 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องจากวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า พระมารดาแห่งการทันตแพทย์แผนไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่าจึงได้จัดกิจกรรมนี้เพื่อให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงราย

 

  • 2230 ครั้ง
  • #บริการชุมชน #สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์