ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส

มฟล. เปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญร่วมกิจกรรม "สร้างกล้า สร้างพันธ์ุ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา