มฟล. เปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดรับสมัครจ้างงานตามโครงการ อว. สร้างงาน เฟส 2 "โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid – 19)"

จำนวน 110 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 16-23 มิถุนายน 2563 และประกาศผลในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 นี้ รายละเอียด คุณสมบัติผู้สมัคร และวิธีการสมัคร โปรดศึกษาตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website :https://bit.ly/3ef2dmj

  • 1616 ครั้ง