ขอเชิญร่วมบริจาคทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์

         มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำบุญ “ทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสนับสนุนทุนทรัพย์และมอบโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษา มฟล. ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถบริจาคเป็นเงินสดได้ที่ ฝ่ายทุนการศึกษา ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนักศึกษาและศูนย์อาหาร (D1) มฟล. หรือเช็คสั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา) หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีสะสมทรัพย์ ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(ผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา)” เลขบัญชี 672-0-30196-6 และส่งหลักฐานการโอนไปยังฝ่ายทุนการศึกษา พร้อมแจ้งที่อยู่เพื่อออกใบเสร็จและจัดส่งใบเสร็จ

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวโสจิลักษณ์ ญานะประเสริฐ ไชยเบ้า เจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 053-916-187 e-mail: student.division@mfu.ac.th

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ หอประชุมสมเด็จย่า (C4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี มีกำหนดการพีธีทอดผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา ดังนี้

10.30 น. พิธีทางศาสนา

10.45 น. กล่าวรายงาน

                กล่าวคำถวายผ้าป่าเพื่อทุนการศึกษา

                ประธานสงฆ์พิจารณาผ้าป่า

                ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์

                พระสงฆ์อนุโมทนา

                ประธานกรวดน้ำ / เสร็จพิธีทางศาสนา

11.15 น. พิธีมอบทุนการศึกษา

......

  • 2976 ครั้ง
  • #ส่วนพัฒนานักศึกษา #มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส