ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


สถาบันชาและกาแฟ มฟล. ผลักดันชาเชียงราย รับรางวัล Gold Prize ในเวทีสากล The World Green Tea Contest 2020 จากประเทศญี่ปุ่น

สถาบันชาและกาแฟ มฟล. จัดอบรมการชงกาแฟ “บาริสต้า" ให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ

มฟล. เปิดการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 ได้รับความสนใจจากผู้เชี่ยวชาญทั่วโลก

หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟรับโล่ 'หมู่บ้านเมี่ยงเพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น' หมู่บ้านต้นแบบระดับแม่ข่าย

อาจารย์ มฟล. รับรางวัลร่วมงานวิจัยยอดเยี่ยมในงาน The 1st ICRU International Conference

ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล รับโล่รางวัลพระราชทาน‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์’ ในนามสถาบันชาผู้สนับสนุนชาดีเด่นประจำปี 2560