ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล รับโล่รางวัลพระราชทาน‘ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์’ ในนามสถาบันชาผู้สนับสนุนชาดีเด่นประจำปี 2560

หมวดหมู่ข่าว: รางวัล/ผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา เข้ารับโล่พระราชทานเกียรติคุณ จาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีในนามของ "สถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ผู้สนับสนุนและพัฒนาชาดีเด่น ประจำปี 2560ในงาน Chiang Rai Coffee and Tea 2017 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย

 

           โดยหัวหน้าสถาบันชาได้เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติและมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่เป็นตัวแทนของสถาบันชา เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณฯ สถาบันชา ได้ดำเนินงานตามภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ มาตลอดระยะเวลา 15 ปี ในการที่จะช่วยยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมชาในประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมกับต่างประเทศ สถาบันชาเป็นหน่วยงานแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความพร้อมในการพัฒนาอุตสาหกรรมชาอย่างครบวงจร มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชาที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ เช่น จีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย ศรีลังกา เพื่อที่จะนำความรู้ต่างๆ มาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมชาไทยให้ยั่งยืนต่อไป” 

 |   |  อาจารย์ สถาบันชา รางวัล  |  1724 ครั้ง