สถาบันชาและกาแฟ มฟล. จัดอบรมการชงกาแฟ “บาริสต้า" ให้นักศึกษาและผู้ประกอบการ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับส่วนทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (MFii) ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชงกาแฟ “บาริสต้า (Barista)” ขั้นพื้นฐานสำหรับนักศึกษา ณ ห้อง MI 405 อาคาร Innovation Park (I-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Seung tea Park ผู้เชี่ยวชาญการชงกาแฟจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ “แนวคิดและบทบาทของ M.C.A” (Meetings·incentives·conferencing·exhibitions Coffee Ambassador องค์ประกอบสำหรับการชงกาแฟให้มีคุณภาพ และรูปแบบการชงกาแฟในวิธีการต่าง ๆ ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการชงกาแฟ ด้วยวิธีการสกัดกาแฟผ่านแผ่นกรอง (dripping) ทำให้นักศึกษามีเข้าใจและมีความชำนาญในการชงกาแฟแบบต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นำไปใช้ในธุรกิจร้านกาแฟหรืออื่นๆ และพัฒนาเป็นบาริสต้าต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนมาเรียนรู้ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ การชงการแฟด้วยวิธีการสกัดกาแฟผ่านแผ่นกรอง (dripping) และเทคนิคการสกัดกาแฟให้มีรสชาติที่ดี รวมถึงขั้นตอนการเตรียมกาแฟ การชงและการรักษาความสะอาด ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ในการพัฒนาทักษะสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟต่อไป

ที่มา: สถาบันชาและกาแฟ

  • 927 ครั้ง
  • #สถาบันชา #MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม