สถาบันชาและกาแฟ มฟล. ผลักดันชาเชียงราย รับรางวัล Gold Prize ในเวทีสากล The World Green Tea Contest 2020 จากประเทศญี่ปุ่น

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวเด่น ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการชาของจังหวัดเชียงราย 2 ราย ได้แก่ โรงงานชา 1x2 พญาไพรเล่ามา (ผลิตภัณฑ์ชาเขียวอัสสัม) และบริษัท ชาดี 101 จำกัด (ผลิตภัณฑ์ชาอู่หลงข้าวฮางงอก) ที่ได้รับรางวัลในระดับ Gold prize จากการประกวด The World Green Tea Contest 2020 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจัดโดย World Green Tea Association.

ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล กล่าวว่า ทีมงานจากทางสถาบันชาและกาแฟ ทุกคนมีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมคิด พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชาร่วมกับผู้ประกอบการ ในการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเข้าร่วมการประกวดแข่งขันในครั้งนี้ และรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันชาไทยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายสู่เวทีนานาชาติ

 |   |  สถาบันชา