ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. จัดทำแผนพัฒนารองรับแผนแม่บทระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ด้วยแนวคิด BCG Economy ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพและความงาม

มฟล. ลงนามความร่วมมือมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเบงเก็ต ประเทศฟิลิปปินส์ ในฐานะมหาวิทยาลัยประสานดำเนินการเครือข่าย AATBI จำนวน 22 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศฟิลิปปินส์

อว.หนุนอุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล. เป็นฮับเครื่องสำอาง-สมุนไพร

เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่โอโซนฟาร์ม อ.แม่จัน ที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มฟล.สนับสนุน พบ Young Smart Farmer มีมากที่สุดที่ จ.เชียงราย พร้อมประกาศเชิญชวนคนรุ่นใหม่ช่วยพลิกโฉมทำเกษตรไทยแบบแม่นยำ หวังผลได้ ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์ในทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

อาข่า จังเกิ้ล คอฟฟี่ ขอบคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง ช่วยพัฒนากาแฟเพื่อสุขภาพ ขณะ เลขานุการ รมว.อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชม