ข่าวราคากลาง

ราคากลางงานจ้างค่าใช้จ่ายงานปรับปรุงเพิ่มเติมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค ระบบผลิตและระบบบำบัดน้ำในระดับ pilot scale ฯลฯ

ราคากลางจอรับภาพแบบติดผนังประสิทธิภาพสูง (XR LED WALL) จำนวน ๓ ชุด

ราคากลางงานก่อสร้างอาคารจัดเก็บวัสดุกลางและซ่อมบำรุง พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ พร้อมระบบสาธารณูปการ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ราคากลางงานปรับปรุงเสถียรภาพของลาดดินป้องกันดินพังทลายบริเวณอาคารสำนักวิชา ๓ (E3)

ราคากลางจ้างปรับปรุงระบบ MFU Life จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางซื้อเครื่องมือสำหรับตัดเนื้อเยื่อและห้ามเลือดด้วยความร้อน (Electrothermal Bipolar Vessel Sealing System) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ราคากลางจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามด้านเว็บไซต์ (Web Application Firewall) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางเครื่องทำแห้งเยือกแข็งแบบสุญญากาศ (Freeze Dryer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เครื่อง

ราคากลางเครื่องทดสอบการทรงตัวและฝึกการทรงตัวแบบเคลื่อนย้ายได้ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง จำนวน ๑๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานซื้อครุภัณฑ์ สำนักงาน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)