ค้นหาข้อมูลผ่านแท็ก


ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ซื้อสาร FM-200 จำนวน 70 ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ค่าต่อสิทธิ์อุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก Firewall (สัญญาเริ่ม ๔ เม.ย.๖๗ - ๓ เม.ย.๖๗)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบ Tablet สำหรับกล้องส่องตรวจและรักษาในข้อเข่าและข้อไหล่ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแรงสูง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นักศึกษา มฟล. คว้าเหรียญทอง-ทองแดง การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 "นนทรีเกมส์"

เช่าบริการยานพาหนะ (รถยนต์ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน ๑ คัน งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒,๘๑๙ เครื่อง ระยะเวลา ๓๐ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๘๔ เครื่อง ระยะเวลา ๓๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๕๐ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รอบที่ 3 Admission รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ TGAT-TPAT

รอบที่ 3 Admission รูปแบบใช้ผลคะแนนสอบ A-Level