ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักศึกษา เพื่อขอรับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โครงการทุนส่งน้องเรียนจบ

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวทุนการศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา

รับสมัคร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร มฟล. ร่วมอบรมคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office ขั้นพื้นฐานและขั้นสูง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์