ข่าวประชาสัมพันธ์

3 เม.ย. นี้ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เชิญร่วมอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

หมวดหมู่ข่าว: Bg-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา