3 เม.ย. นี้ สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เชิญร่วมอบรมทำไม้กวาดดอกหญ้า ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

หมวดหมู่ข่าว: Bg-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

      โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ “หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า” โดยวิทยากรจากกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้าวิสาหกิจชุมชน บ้านห้วยอ้อม หมู่ 8 ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักงานสวนพฤกษศาสตร์ฯ มฟล. โดยเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อพ.สธ.-มฟล.) เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาของชุมชนในพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัย ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด แม้ว่าดอกหญ้าอาจถูกมองว่าเป็นเพียงวัชพืชเท่านั้น นำไปสู่การปลูกสร้างจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

     สมัครฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มีนาคม 2564 จำนวน 30 ท่าน หรือจนกว่าจะเต็ม

     โดยสแกน QR Code หรือกดลิงค์  https://forms.gle/xLi7VZWTuoDQ8KUcA

     สามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 053-916470

  • 1966 ครั้ง
  • #โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา