มฟล. ขอเชิญฟังสัมมนาการหาทางออกของ COVID-19 ในพื้นที่ชายแดน โดยวิทยากรจาก WHO และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศของไทย *ไม่เสียค่าใช้จ่าย*

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง  COVID-19 : Seminar for seeking the solutions in border areas ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00น. -  12.00 น. ณ ห้องประชุมประดู่แดง 2 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี หรือเข้าร่วมออนไลน์ผ่านโปรแกรมประชุมทางไกล Zoom Meeting

สำหรับวิทยากรที่จะร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้แก่ Dr. Daniel Kertesz (นายแพทย์แดเนียล เคอร์เทสซ์) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย นายแพทย์คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อาจารย์-เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงลงทะเบียนได้ที่ forms.gle/8MSVPvsLDcTcTTNYA

สำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3seSOlL

  • 1245 ครั้ง
  • #สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ