ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์เชิญร่วมเสวนา 'รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานิติศาสตร์

ศูนย์วิจัยเอเชียเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ เชิญร่วมสัมมนา 'Global Security: Dynamics and Diversities'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3: ICAAI2018

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร