สำนักวิชานิติศาสตร์เชิญร่วมเสวนา 'รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง “รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่” ภายในโครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์กรมสอบสวนคดีพิเศษ กิจกรรม DSI Campus Tour Season 2 ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารโรงอาหารและกิจกรรมนักศึกษา (D1) ห้อง 301 มฟล.

ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ คณบดีสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เปิดเผยว่า สำนักวิชานิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์และให้ความรู้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ได้ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นมา เพื่อให้ความรู้กับประชาชนที่มักจะเป็นเป้าหมายของกลุ่มมิจฉาชีพไม่ให้หลงกลลวงต่างๆ โดยกิจกรรมเสวนาเรื่อง “รู้เท่าทัน สารพันกลลวงแชร์ลูกโซ่” ได้รับเกียรติจาก พันตำรวจโท สมพร ชื่นโกมล ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษ, คุณปิยะศิริ วัฒนวรางกูร รักษาการตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีว่าด้วยการกู้ยืมเงินเป็นการฉ้อโกงประชาชนและคดีว่าด้วยการเล่นแชร์ พร้อมด้วยอาจารย์วิวรรธน์ ดำรงกุลนันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. ร่วมเสวนาในครั้งนี้

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถติดต่อได้ที่สำนักวิชานิติศาสตร์ มฟล. เบอร์โทรศัพท์ 0-53917140

 |   |  สำนักวิชานิติศาสตร์  |  2305 ครั้ง