ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสด ในกิจกรรม On Site แอ่วไร่กาแฟ “เก็บจากต้นชงในแก้ว”

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป รับชมการถ่ายทอดสด

กิจกรรม On Site แอ่วไร่กาแฟ “เก็บจากต้นชงในแก้ว”ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13:30 - 15:00 น.
พาเที่ยวชมไร่กาแฟ Josado Coffee Farm พร้อมทั้งเสวนา หัวข้อ "คิดเพื่อความยั่งยืน" โดย คุณสิรวิชญ์ สิริโชควัฒนากุล (เจ้าของไร่กาแฟ Josado Coffee Farm) และอาจารย์ ดร.อมร โอวาทวรกิจ หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ สถาบันชาและกาแฟ  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

รับชมการถ่ายทอดสด ผ่านทาง Facebook Live ได้ที่
https://www.facebook.com/mfu.foodinnopolis
https://www.facebook.com/mfii.mfu
https://www.facebook.com/foodinnopolis

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เมืองนวัตกรรมส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร 053-916391 (ชุภาดา)

| ผู้เขียนข่าว Salinthip Sree-on |