รับสมัครนักศึกษา มฟล. ร่วมชิงทุนสนับสนุนธุรกิจมูลค่ารวมเกือบ 3 ล้านบาท กับโครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)

หมวดหมู่ข่าว: Mfii-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมเด่น อบรม สัมมนา

เปิดรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ รอบ 2/2564

โครงการยุววิสาหกิจ ปี 2564 (YOUTH STARTUP FUND 2021)
MFU CERTIFIED INCUBATOR

เปิดรับสมัครนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกชั้นปี เพื่อขอรับทุนสนับสนุนโครงการ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1. Ideation Incentive Program (IDEA) (ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัท) ทุนมูลค่ากว่า 100,000 บาท
✔️ทุนอุดหนุนเพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Mockup)

2. Prove of Concept (POC) (ต้องจดทะเบียนบริษัท)
2.1) Incubator Incentive Program ทุนมูลค่า 1,500,000 บาท
✔️ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype)

2.2) University Seed Grant Program ทุนมูลค่า 750,000 บาท
✔️ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปพัฒนาต้นแบบ (Prototype)

2.3) Innovation Lab Program ทุนมูลค่า 500,000 บาท
✔️ทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน เพื่อนำไปซื้อบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบจากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย/ สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน

เปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564
สมัครเข้าร่วมโครงการโดยการแสกน QR CODE หรือคลิกลิ้งค์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekJ3PgDjie5yyYSgWzyHGEUju2RTNbljewvGseVO6AXgySZw/viewform

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่
ส่วนจัดการทร้พย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร : 0 5391 6391 (สกาวเดือน) 0 5391 6390 (ขนิษฐา)

| ผู้เขียนข่าว Salinthip Sree-on |