ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคมเชิงพื้นที่ เชิญร่วมเสวนา“ศิลปะกับการพัฒนาเมืองเชียงราย”

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม

มฟล. เชิญร่วมกิจกรรมปลูกพรรณไม้ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครบรอบ 22 ปี

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชา

สำนักวิชานวัตกรรมสังคมเตรียมจัดเสวนาวิชา “คน” ในพื้นที่ชายแดน ครั้งที่ 2 เข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมวดหมู่ข่าว: sn-ข่าวเสวนาวิชาการ sn-ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักวิชานวัตกรรมสังคม