ข่าวประชาสัมพันธ์

มฟล. ขอเชิญฟัง Startup Talk ในหัวข้อ 'คราฟต์โซดาจากเปลือกกาแฟ'

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม

MFii ขอเชิญร่วมงาน MFU Innovation Day 2019 วันที่ 26 ก.พ. 62

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ MFii ส่วนจัดการทรัพสินทางปัญญาและนวัตกรรม