ข่าวราคากลาง

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารทันตกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารวนาศรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลาง ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ รายการ เครื่องดูดเสมหะแบบติดผนัง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 51 เครื่อง

ราคากลางงานปรับปรุงบ่อวาล์วลดแรงดันภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางครุภัณฑ์สำนักงาน 20 รายการ

ราคากลางชุดเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ พร้อมติดตั้ง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย