ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

หมวดหมู่ข่าว: ข่าวทุนการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 1) รอบส่วนกลาง

นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1Zmv3twaZ1XA3QRyNpJYLBBk_yzYOpFRy?usp=sharing

นักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ทุนผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet) จากคณะอนุกรรมการสัมภาษณ์ทุนฯ ช่วงระหว่างวันที่ 31 พ.ค. – 1 มิ.ย. 2564 โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนยืนยันเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามลิงค์นี้ (ภายในวันที่ 21 พ.ค. 64) https://forms.gle/21stFCF7yiiBgqCB9 และจะประกาศลำดับ และกลุ่มการสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ค. 64

 |   |  1135 ครั้ง