ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบท่อน้ำภายในมหาวิทยาลัย ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (ครั้งที่ ๒)

หมวดหมู่ข่าว: ประกวดราคา
| ผู้เขียนข่าว Natakorn Maklai | อ่านข่าวทั้งหมด 275 ครั้ง